Ehdot ja edellytykset

Sirumobilecasino.com ottaa vastuun käyttäjiensä henkilötietojen ja henkilökohtaisen koskemattomuuden suojaamisesta voimassa olevan lainsäädännön, alan sääntöjen ja oman henkilötietopolitiikkansa mukaisesti.

Palvelumme sinulle Sirumobilecasino.com käyttäjänäsi

Sirumobilecasino.com tarjoaa palvelun, joka auttaa käyttäjää vertailemaan useiden tuote- ja palveluntarjoajien tietoja ja tarjouksia, jotta hän voi helpommin löytää tarpeisiinsa sopivan toimittajan. Palvelu on käyttäjälle, ts. yksityishenkilölle täysin maksutta, eikä käyttäjä sitoudu valitsemaan mitään tarjouksia antavista palveluntarjoajista.

Yleistä
1.0 Käyttämällä palvelua käyttäjä hyväksyy ja hyväksyy käyttöehdot ja henkilötietopolitiikan.

1.1 Sirumobilecasino.com on ilmainen palvelu käyttäjälle, eli. yksityishenkilö, Sirumobilecasino.com-verkkopalvelun käyttäjänä käyttäjä ei sitoudu palkkaamaan ketään Sirumobilecasino.com-verkkopalvelun kautta kosketuksiinsa joutuvaa toimittajaa.

1.2 Voidakseen käyttää Sirumobilecasino.com-sivuston palveluiden käytöstä syntyviä tarjouksia käyttäjän on oltava vähintään 18-vuotias. Tämä johtuu siitä, että käyttäjän on tehtävä sopimus ja suostuttava noudattamaan toimittajien antamia ehtoja.

1.3 Käyttäjä vakuuttaa, että hän on vakavissaan Sirumobilecasino.comin tarjoaman palvelun pyytämisessä tai käyttämisessä. Käyttäjä vakuuttaa myös, että hän ei aio aiheuttaa vahinkoa Sirumobilecasino.com-sivustolle tai muille kolmansille osapuolille vierailemalla verkkosivustolla tai käyttämällä sitä tai verkkosivustoon liittyvää palvelua. Käyttäjä vakuuttaa myös ottavansa vastuun Sirumobilecasino.com-sivuston käytöstä ja kaikista vahingoista, joita hänen käyttönsä voi tai ei voi aiheuttaa Sirumobilecasino.com-sivustolle tai Sirumobilecasino.com-sivuston kolmannelle osapuolelle.

1.4 Käyttäjä hyväksyy myös sen, että Sirumobilecasino.com voi joissakin tapauksissa tallentaa ja välittää rajoitettuja henkilötietoja Sirumobilecasino.comin käytöstä asiaankuuluville yhteistyökumppaneille. Tämä Sirumobilecasino.com-sivuston voimassa olevan tietosuojakäytännön mukaan.

1.5 Jotta Sirumobilecasino.comin käyttökokemus vastaisi käyttäjien odotuksia, tietyissä osissa vaaditaan, että evästeet aktivoidaan selaimessa. Siksi Sirumobilecasino.com-sivuston käyttökokemus voi vaihdella kunkin käyttäjän selaimen yksilöllisistä asetuksista riippuen. Sirumobilecasino.com-sivuston käyttäjät antavat näin ollen suostumuksensa ottaa vastuu siitä osasta käyttökokemusta, johon Sirumobilecasino.com-sivuston hallitsemattomat yksilölliset asetukset vaikuttavat. Käyttäjät voivat lukea lisää Sirumobilecasino.comin evästekäytännöstä kyseisellä sivulla.

Henkilökohtaiset tiedot
2.1 Sirumobilecasino.com:lla on sovellettava henkilötietokäytäntö.
Tämä politiikka kertoo Sirumobilecasino.comin käyttäjälle, minkä tyyppisiä henkilötietoja voidaan käsitellä. Käyttämällä tätä verkkosivustoa käyttäjä hyväksyy, että Sirumobilecasino.com voi joissakin tapauksissa käyttää ja käsitellä hänen henkilötietojaan tässä henkilötietokäytännössä kuvatulla tavalla. Henkilötietokäytäntö liittyy läheisesti Sirumobilecasino.comin evästekäytäntöön, joka koskee evästeiden ja muiden tekniikoiden käyttöä Sirumobilecasino.comissa. Katso lisätietoja erillisestä evästekäytännöstä.

2.2 Käyttäjä on yksin velvollinen tarkistamaan, että Sirumobilecasino.com-sivustolla missä tahansa muodossa annettuja tietoja voidaan levittää Sirumobilecasino.com-sivustolle ja kolmansille osapuolille, ts. asiaankuuluvat yhteistyökumppanit sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti ja että tekijänoikeuksia tai teollis- ja tekijänoikeuksia ei loukata.

2.3 Käyttäjä on vastuussa siitä, että annettuja tietoja ei voida millään tavoin pitää loukkaavina, harhaanjohtavina tai muulla tavoin voimassa olevien lakien ja asetusten vastaisina.

2.4 Käyttäjää kehotetaan lukemaan tällä sivulla annettujen tietojen lisäksi myös henkilötietoja koskevassa politiikassa ja evästeitä koskevassa politiikassa olevat tiedot.

Muut
3.0 Koska Sirumobilecasino.com-palvelua kehitetään ja parannetaan jatkuvasti, käyttäjälle suositellaan, että hän vierailee ja lukee verkkosivuston käytännöt usein. Sirumobilecasino.com pidättää oikeuden tehdä muutoksia Sirumobilecasino.com-sivustoon ilman varoitusta käyttäjille. Uudet toiminnot voivat erityistapauksissa aiheuttaa muutoksia käyttöehtoihin ja/tai muihin käytäntöihin. Käyttäjien on tällöin hyväksyttävä ehdot tai käytännöt uudelleen.

3.1 Sirumobilecasino.com pidättää oikeuden estää ilman ennakkoilmoitusta käyttäjät, jotka rikkovat palvelun käyttöehtoja tai jos käyttäjän aikomuksia pidetään millään tavalla pahansuovina.

3.2 Sirumobilecasino.com pyrkii varmistamaan, että kaikki verkkosivustolla annetut tiedot ovat oikeita ja jatkuvasti päivitettyjä. Sirumobilecasino.com-sivuston saatavuudesta ei kuitenkaan ole takeita. Sirumobilecasino.com-sivustolla annettujen tietojen luotettavuudesta tai tarkkuudesta ei myöskään ole takeita. Sirumobilecasino.com ei ole vastuussa, jos sivu ei ole käytettävissä, jos tiedot ovat virheellisiä tai jos toiminnallisuus ei vastaa odotuksia.

3.3 Sirumobilecasino.com kieltäytyy kaikesta vastuusta, joka liittyy käyttäjän tekemiin päätöksiin, jotka perustuvat Sirumobilecasino.comista saatuihin tietoihin. Sirumobilecasino.com tarjoaa vain hetkellisesti yksityishenkilöille tietoa yrityksistä ja/tai niiden eri verkkosivustoista. Sirumobilecasino.com ei ota vastuuta Sirumobilecasino.com-sivustolla esitetyistä tiedoista, palveluista, tarjouksista, hinnoittelusta tai vastaavien yritysten toimista. Sirumobilecasino.com ei ole millään tavalla oikeudellinen osa sopimusta, joka voi syntyä osapuolten välille tämän verkkosivuston käytön seurauksena. Sirumobilecasino.com:n käyttäjillä ei ole oikeutta saada Sirumobilecasino.com:lta korvausta mistään taloudellisista, oikeudellisista tai muista vahingoista, jotka johtuvat olosuhteista, jotka voidaan jäljittää suoraan tai välillisesti Sirumobilecasino.com:iin.

3.4 Sirumobilecasino.com pidättää oikeuden ilman ilmoitusta Sirumobilecasino.comin käyttäjille milloin tahansa toteuttaa muutoksia Sirumobilecasino.comin tietoihin, Sirumobilecasino.comin toimintoihin, Sirumobilecasino.comin käyttöehtojen muutoksiin ja Sirumobilecasino.comiin vaikuttavien käytäntöjen muutoksiin. Jotta käyttäjä voi jatkaa Sirumobilecasino.com-sivuston käyttöä, hänen on luettava ja hyväksyttävä ehdot, käytännöt tai vastaavat uudelleen.

3.5 EMME OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA, OLIPA KYSE SOPIMUKSESTA, VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUDESTA (MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS) TAI MUUSTA SYYSTÄ VERKKOSIVUSTON KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVISTA VAHINGOISTA, VAIKKA MEILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA, MUKAAN LUKIEN (I) VOITTOJEN, SOPIMUSTEN, LIIKEVAIHDON, LIIKETOIMINNAN, LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSIEN, TIETOJEN MENETYS TAI TURMELTUMINEN TAI TIETOJEN PALAUTTAMINEN, LIIKEARVO, KOLMANNEN OSAPUOLEN TELEVIESTINNÄN JA/TAI INTERNETIN VIKAANTUMISESTA JOHTUVA TIETOTURVALOUKKAUS, ENNAKOIDUT SÄÄSTÖT TAI TULOT (RIIPPUMATTA SIITÄ, OVATKO NÄMÄ VÄLITTÖMIÄ, VÄLILLISIÄ VAI VÄLILLISIÄ TAI SEURANNAISVAIKUTUKSIA). (II) TAPPIOT TAI VAHINGOT, JOTKA LIITTYVÄT VASTUISIIN KOLMANSILLE OSAPUOLILLE (VÄLITTÖMIIN, VÄLILLISIIN TAI EPÄSUORIIN), TAI (III) VÄLILLISET, ERITYISET, RANKAISEVAT, SATUNNAISET TAI VÄLILLISET MENETYKSET TAI VAHINGOT. JOTKIN OSAVALTIOT JA MUUT LAINKÄYTTÖALUEET EIVÄT SALLI SATUNNAISIA TAI VÄLILLISIÄ VAHINKOJA KOSKEVAN VASTUUN POISSULKEMISTA TAI RAJOITTAMISTA, JOTEN EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET JA POISSULKEMISET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA.

3.6 KOKONAISVASTUUMME, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA VASTUU SOPIMUSRIKKOMUKSESTA, VIRHEELLISESTÄ ESITTÄMISESTÄ (OLIPA SE SITTEN LAINVASTAISTA TAI LAKISÄÄTEISTÄ), VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUDESTA (MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS), LAKISÄÄTEISEN VELVOLLISUUDEN RIKKOMISESTA TAI MUUSTA, JOKA AIHEUTUU KÄYTTÖEHDOISTA, VERKKOSIVUSTOSTA TAI PALVELUISTAMME TAI NIIDEN YHTEYDESSÄ, EI KOSKAAN YLITÄ MISSÄÄN TILANTEESSA JA MISSÄÄN TILANTEESSA, JOHON VOIDAAN HAKEA MUUTOSTA, SATAA YHDYSVALTAIN DOLLARIA ($100,00). SITOUDUT LISÄKSI SIIHEN, ETTÄ ET VOI ESITTÄÄ MITÄÄN VAATIMUKSIA TAI KANTEITA, JOTKA JOHTUVAT VERKKOSIVUSTOMME TAI PALVELUIDEMME TAI NÄIDEN KÄYTTÖEHTOJEN KÄYTÖSTÄ TAI LIITTYVÄT NIIHIN, YLI YHDEN (1) VUODEN KULUTTUA TAPAHTUMASTA, JOHON KANNE VOIDAAN NOSTAA. MIKÄÄN NÄISSÄ KÄYTTÖEHDOISSA EI SULJE POIS TAI RAJOITA KUMMANKAAN OSAPUOLEN VASTUUTA ASIOISTA, JOITA EI VOIDA SULKEA POIS TAI RAJOITTAA SOVELLETTAVAN LAIN MUKAAN.

Sovellettava laki ja oikeuspaikka
4.1 Sopimus Sirumobilecasino.com-sivuston käyttöön sovellettavista ehdoista käyttäjän ja Sirumobilecasino.com-sivuston välillä katsotaan tehdyksi Ruotsissa, ja sovellettava laki on siten Ruotsin laki.

4.2 Käyttöehtoja ja/tai muita käyttäjien ja Sirumobilecasino.comin välisiä erimielisyyksiä koskevat riidat ratkaistaan, jos riitaa ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, yleisessä tuomioistuimessa Göteborgin käräjäoikeudessa ensimmäisenä ja ainoana oikeusasteena, ja osapuolet suostuvat täten kyseisten tuomioistuinten toimivaltaan.

Ota yhteyttä
5.1 Voit ottaa yhteyttä Sirumobilecasino.com sähköpostitse osoitteeseen info@sirumobilecasino.com.