Villkor och bestämmelser

Sirumobilecasino.com tar ansvar för att skydda sina användares personuppgifter och personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och sin egen personuppgiftspolicy.

Vår tjänst för dig som användare av Sirumobilecasino.com

Sirumobilecasino.com tillhandahåller en tjänst som hjälper användaren att jämföra information och erbjudanden från flera produkt- & tjänsteleverantörer, för att lättare hitta rätt leverantör för deras behov. Tjänsten är till för användaren, dvs. privatpersonen, helt kostnadsfritt och användaren förbinder sig inte att välja någon av de leverantörer som lämnar offerter.

Allmänt
1.0 By using the service, the user accepts and accepts the terms and conditions and the personal data policy.

1.1 Sirumobilecasino.com är en gratistjänst för användaren, dvs. privatpersonen, som användare av Sirumobilecasino.com, åtar sig användaren inte att anlita någon av de leverantörer de kommer i kontakt med via Sirumobilecasino.com.

1.2 För att kunna använda erbjudanden som framkommer vid användningen av tjänsterna på Sirumobilecasino.com måste användaren vara minst 18 år gammal. Det beror på att användaren behöver ingå ett avtal, samt samtycka till att vara bunden av de villkor som ges av leverantörerna.

1.3 Användaren intygar att han eller hon är seriös i sin begäran eller användning av tjänsten som tillhandahålls av Sirumobilecasino.com. Användaren intygar också att de inte har för avsikt att skada Sirumobilecasino.com eller någon annan tredje part genom deras besök på eller användning av webbplatsen och eller tjänsten relaterad till webbplatsen. Användaren intygar också att de tar ansvar för sin användning av Sirumobilecasino.com och eventuell skada som deras användning kan eller inte kan orsaka Sirumobilecasino.com eller annan tredje part till Sirumobilecasino.com.

1.4 Användaren samtycker också till att Sirumobilecasino.com i vissa fall kan spara och vidarebefordra begränsad personlig information från användningen av Sirumobilecasino.com till relevanta anslutna partners. Detta enligt den rådande integritetspolicyn på Sirumobilecasino.com.

1.5 För att användarupplevelsen av Sirumobilecasino.com ska leva upp till användarnas förväntningar krävs det i vissa delar att cookies är aktiverade i webbläsaren. Därför kan upplevelsen av Sirumobilecasino.com variera beroende på de individuella inställningarna som varje användare har på sin webbläsare. Användare av Sirumobilecasino.com ger därför sitt samtycke till att ta ansvar för sin del av användarupplevelsen som påverkas av de individuella inställningar som är utom kontroll för Sirumobilecasino.com. Användare kan läsa mer om Sirumobilecasino.coms cookiepolicy på respektive sida.

Personlig information
2.1 Sirumobilecasino.com har en tillämplig personuppgiftspolicy. Denna policy informerar användaren av Sirumobilecasino.com om vilka typer av personlig information som kan behandlas. Genom att använda denna webbplats samtycker användaren till att Sirumobilecasino.com i vissa fall kan använda och behandla hans eller hennes personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i denna personuppgiftspolicy. Personuppgiftspolicyn är nära kopplad till Sirumobilecasino.coms cookiepolicy, som handlar om hur cookies och annan teknik används på Sirumobilecasino.com. Se separat cookiepolicy för mer information.

2.2 Användaren är enbart skyldig att kontrollera att information som tillhandahålls i någon form på Sirumobilecasino.com kan komma att spridas till Sirumobilecasino.com och tredje part, dvs. relevanta partners i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar och att inga intrång i upphovsrätten eller immateriella rättigheter begås.

2.3 Användaren ansvarar för att den information som lämnas inte på något sätt kan uppfattas som stötande, vilseledande eller på annat sätt inte anses vara förenlig med gällande gällande lagar och regler.

2.4 Användaren uppmanas att, förutom att läsa informationen som tillhandahålls på denna sida, även läsa informationen som finns i policyn avseende personuppgifter och policy om cookies.

Övrigt
3.0 Eftersom det pågår ett kontinuerligt arbete med att utveckla och förbättra tjänsten på Sirumobilecasino.com rekommenderas användaren att besöka och läsa policyerna för webbplatsen ofta. Sirumobilecasino.com förbehåller sig rätten att implementera ändringar på Sirumobilecasino.com utan förvarning till användarna. Ny funktionalitet kan vid speciella tillfällen innebära ändringar i villkor och/eller andra policyer. Användare måste då åter acceptera villkor eller policyer.

3.1 Sirumobilecasino.com förbehåller sig rätten att blockera användare, utan förvarning, som bryter mot villkoren för att använda tjänsten eller om användarnas avsikt på något sätt anses vara skadlig.

3.2 Sirumobilecasino.com syftar till att säkerställa att all information som tillhandahålls på webbplatsen är korrekt och kontinuerligt uppdaterad. Det finns dock inga garantier för tillgängligheten av Sirumobilecasino.com. Det finns heller ingen garanti för tillförlitligheten eller riktigheten av informationen som tillhandahålls på Sirumobilecasino.com. Sirumobilecasino.com kan inte hållas ansvarigt om sidan inte är tillgänglig, om någon information är felaktig och om funktionaliteten inte motsvarar förväntningarna.

3.3 Sirumobilecasino.com frånsäger sig allt ansvar relaterat till eventuella beslut som en användare fattar baserat på information som de har erhållit från Sirumobilecasino.com. Sirumobilecasino.com tillhandahåller endast tillfälligt tillhandahållen information för privatpersoner om företag och/eller deras olika webbplatser. Sirumobilecasino.com tar inget ansvar för information, tjänster, offerter, prissättning eller någon åtgärd från respektive företag som presenteras på Sirumobilecasino.com. Sirumobilecasino.com är inte på något sätt en juridisk del av något avtal som kan uppstå mellan någon part som ett resultat av att använda denna webbplats. Användare av Sirumobilecasino.com har ingen rätt till ersättning från Sirumobilecasino.com för några ekonomiska, juridiska eller andra skador som ett resultat av omständigheter som kan spåras direkt eller indirekt till Sirumobilecasino.com.

3.4 Sirumobilecasino.com förbehåller sig rätten att utan förvarning till användare av Sirumobilecasino.com när som helst genomföra ändringar av information på Sirumobilecasino.com, funktionalitet på Sirumobilecasino.com, ändringar i användarvillkoren för Sirumobilecasino.com och ändringar i policyer som påverka Sirumobilecasino.com. För att användaren ska kunna fortsätta använda Sirumobilecasino.com kommer han att behöva läsa igenom och acceptera villkoren, policyerna eller liknande igen.

3.5 VI SKA UNDER INGA FALL HÅLLAS ANSVARIGA, VARKEN I KONTRAKT, TORTLIGT (INKLUSIVE FÖRSÖKLIGHET) ELLER ANNAT SÄTT FÖR SKADA FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS, ÄVEN OM VI HAR ANVISATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADA, INKLUDERADE SKADA. (I) FÖRLUST AV VINST, KONTRAKT, OMSÄTTNING, AFFÄR, AFFÄRSMÖJLIGHET, FÖRLUST ELLER FÖRDÄRVNING AV DATA ELLER ÅTERSTÄLLNING AV DATA, GOODWILL, SÄKERHETSBROTT SOM RESULTAT FRÅN TREDJE PARTS FEL I TREDJE PARTS TELENET/KOMMUNIKATIONS-, INTERNETKOMMUNIKATION. OM NÅGOT AV DESSA ÄR DIREKTA, INDIREKTA ELLER FÖLJANDE) (II) NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA SOM UPPSTÅR I SAMBAND MED SKYLDIGHETER GENOM TREDJE PART (VAREGEN DIREKT, INDIREKTA ELLER FÖLJD) ELLER (III) NÅGON INDIREKTA, SÄRSKILD, STRAFFANDE, OAVSIKTLIGA ELLER FÖLJDLIG FÖRLUST ELLER SKADA. VISSA STATER OCH ANDRA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR OAVSIKTLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG KANSKE INTE GÄLLER DIG.

3.6 VÅRT TOTALA SAMLADE ANSVAR, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING ANSVAR FÖR KONTRAKTSBROTT, FELSKADLIG FRAMSTÄLLNING (VAREGEN SKADLIG ELLER LAGSTÄLLD), SKADESTÅND (INKLUSIVE FÖRSIKTIGHET), BROTT MOT LAGSTÄLLD FÖRVALTNING ELLER VI OM ANVÄNDARE, ELLER ANVÄNDARE TJÄNSTER KOMMER ALDRIG UNDER NÅGON OCH ALLA ANVÄNDBARA OMSTÄNDIGHETER ATT ÖVERSTIGA ETT HUNDRA DOLLAR ($100,00). DU GODKÄNNER VIDARE ATT INGA ANSVAR ELLER ÅTGÄRDER SOM UPPSTÅR FRÅN, ELLER RELATERADE TILL ANVÄNDNING AV VÅR WEBBPLATS ELLER TJÄNSTER ELLER DESSA ANVÄNDARVILLKOR FÅR KOMMAS AV DIG MER ÄN ETT (1) ÅR EFTER HÄNDELSEN. INGENTING I ANVÄNDARVILLKOR UTEKLUDERAR ELLER BEGRÄNSAR NÅGON PARTS ANSVAR FÖR ÄRenden SOM INTE KAN UNDANTAGAS ELLER BEGRÄNSAS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Tillämplig lag och plats
4.1 Avtal om tillämpliga villkor för användning av Sirumobilecasino.com mellan användaren och Sirumobilecasino.com ska anses ingått i Sverige och tillämplig lag ska därför vara svensk.

4.2 Tvister om användarvillkor och/eller andra meningsskiljaktigheter mellan användare och Sirumobilecasino.com ska, om tvisten inte kan lösas genom förhandling mellan parterna, avgöras i allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första och enda instans och parterna samtycker härmed till sådana domstolars jurisdiktion.

Kontakt
5.1 Du kan kontakta Sirumobilecasino.com via e-post på info@sirumobilecasino.com.