Tietosuojakäytäntö

Olemme vastuussa Sirumobilecasino.com-sivustosta ja siten myös rekisterinpitäjä henkilötietojen käsittelystä digitaalisten kanavien kautta, joita käytetään Sirumobilecasino.com-sivuston tarjoaman palvelun tarjoamiseen. Käytettäviä kanavia ovat nykyinen verkkosivusto sekä tulevat digitaaliset yhteyspinnat, kuten mobiilisovellukset.

Tämän tietosuojakäytännön (jäljempänä ”tietosuojakäytäntö”) tarkoituksena on saada verkkosivuston käyttäjät tuntemaan olonsa turvalliseksi sen suhteen, miten heidän henkilötietojaan käsitellään, ja varmistaa, että niitä käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

On tärkeää, että käyttäjä ymmärtää, että käyttämällä käytettävissä olevia digitaalisia kanavia ja/tai Sirumobilecasino.com-sivustolla tarjottuja tai tulevaisuudessa tarjottavia palveluita, tarjouksia, ominaisuuksia, työkaluja tai resursseja hän antaa suostumuksensa siihen, että me käsittelemme hänen henkilötietojaan.

Sirumobilecasino.com-sivuston käyttäjän ei tarvitse antaa henkilökohtaisia tietojaan voidakseen vierailla sivustolla. Ilman joidenkin henkilökohtaisten tietojen käyttöä Sirumobilecasino.com ei kuitenkaan välttämättä pysty tarjoamaan verkkosivustolla saatavilla olevaa tai tähän verkkosivustoon liittyvää palvelua.

Käsiteltävät henkilötiedot
Henkilötiedot ovat kaikenlaisia tietoja, jotka voidaan suoraan tai välillisesti yhdistää elossa olevaan luonnolliseen henkilöön. Sirumobilecasino.comin tarjoamat palvelut voivat joissakin tapauksissa sisältää henkilötietoja. Tämä on tiivistetty jäljempänä nimellä ”Henkilökohtaiset tiedot”.

Arkaluonteisten henkilötietojen käsittely
Sirumobilecasino.com ei käsittele arkaluonteisiksi luokiteltuja henkilötietoja. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi rotu, etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, uskonnolliset tai filosofiset vakaumukset tai ammattiliiton jäsenyys sekä terveyteen tai sukupuolielämään liittyvät henkilökohtaiset tiedot. Tähän viitataan jäljempänä nimellä ”arkaluonteiset henkilötiedot”.

Emme käsittele arkaluonteisia henkilötietoja missään muodossa Sirumobilecasino.com-sivuston palveluissa.

Mihin henkilötietoja käytetään?
Syy, miksi voimme käsitellä käyttäjän henkilötietoja, on se, että voimme tarjota Sirumobilecasino.com-palvelua. Joissakin tapauksissa käytämme henkilötietoja saadaksemme palautetta Sirumobilecasino.com-sivuston kautta tarjoamistamme palveluista, jotta voimme kehittää ja parantaa tarjontaamme. Tämän lisäksi henkilötietoja käytetään myös muun muassa Sirumobilecasino.comin ja käyttäjän välisen viestinnän parantamiseen digitaalisten kanavien kautta. Esimerkiksi. Saatamme lähettää lomakkeen täyttäneelle käyttäjälle sähköpostiviestin, jossa kerrotaan hänen lomakkeella täyttämänsä tiedot. Se voi olla esimerkiksi uutiskirje.

Tietojen kerääminen muista lähteistä.
Sirumobilecasino.com saattaa joissakin tapauksissa joutua täydentämään lomakkeen kautta toimitettuja tietoja toisesta lähteestä saaduilla tiedoilla. Tämä tehdään nykyisen ja tulevan palvelun/palvelujen parantamiseksi ja kehittämiseksi edelleen.

Tiedot kolmansille osapuolille
Sirumobilecasino.com ei aio siirtää käyttäjien henkilökohtaisia tietoja muille kolmansille osapuolille kuin asiaankuuluville kumppaneille tai palveluille, joita käytetään palvelun tai viestinnän kehittämiseen, eikä tee niin. Jotta tämä epätodennäköinen tilanne olisi mahdollinen, tarvitaan käyttäjän aktiivinen lupa.

Kolmannella osapuolella tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka ei suoraan tai välillisesti valvo, jota ei valvota tai joka ei ole muulla tavoin saman määräysvallan alainen kuin henkilötiedoista vastaava henkilö.

Nykyisille tai tuleville konserniyhtiöille voidaan ilmoittaa Sirumobilecasino.com-sivustolla kerätyistä henkilötiedoista. Tällöin henkilötietoja käsitellään tässä tietosuojakäytännössä säädetyllä tavalla.

Sirumobilecasino.com ei luovuta käyttäjien henkilökohtaisia tietoja kolmannelle osapuolelle voittoa varten. Toisin sanoen Sirumobilecasino.com ei myy käyttäjien henkilötietoja muille toimijoille kuin Sirumobilecasino.com-palvelun kautta tarjotuille kumppaneille. Tämä mainitaan myös ehdoissa, jotka käyttäjät hyväksyvät käyttäessään Sirumobilecasino.com-palvelua.

Sirumobilecasino.com käyttää riippumattomia konsultteja digitaaliseen viestintään käytettävissä olevien kanavien kautta. Valitut konsultit eivät käsittele kaikkia henkilökohtaisia tietoja, mutta joskus he voivat joutua kosketuksiin Sirumobilecasino.com-sivuston kautta kerättyjen henkilökohtaisten tietojen osien kanssa.

Sirumobilecasino.comin tavoitteena on minimoida henkilötietojen käsittely niin paljon kuin mahdollista. Tämä vaikuttaa myös niiden henkilötietojen määrään, joihin nykyiset ja mahdolliset tulevat konsultit voivat joutua kosketuksiin. Meille Sirumobilecasino.com-sivustolla käyttäjiemme yksityisyys on etusijalla.

Siksi asetamme vaatimuksia myös välittäjille, joiden kanssa työskentelemme. Edellytämme, että välittäjä tai välittäjät, joille annamme käyttäjiemme henkilötietoja, suojaavat näitä henkilötietoja vähintään samalla tasolla kuin me.

Missä maassa tietosi sijaitsevat?
Sirumobilecasino.com saattaa lähettää henkilötietoja kolmansiin maihin (eli EU:n/ETA:n ulkopuolisiin maihin). Tämä johtuu siitä, että Sirumobilecasino.com käyttää Googlen ja Metan kaltaisten yritysten työkaluja. Sirumobilecasino.com tekee yhteistyötä myös muiden yritysten kanssa, jotka voivat olla, mutta eivät rajoitu, joiden kotipaikka on Euroopan unionin ulkopuolella.

Suostumus
Hyväksymällä tämän tietosuojakäytännön käyttäjä hyväksyy myös sen, että käytämme ja käsittelemme hänen henkilötietojaan tässä politiikassa kuvatulla tavalla.

Tämän lisäksi käyttäjä hyväksyy myös sen, että käytämme evästeitä ja muuta vastaavaa tekniikkaa.

Jos käyttäjä päättää olla hyväksymättä tässä tietosuojakäytännössä mainittuja asioita, me Sirumobilecasino.comissa pyydämme käyttäjää ystävällisesti olemaan käyttämättä palveluitamme/palveluitamme.

Käyttäjän suostumus voidaan aina ja milloin tahansa peruuttaa.

Tietosuojakäytännön muutokset
Koska tietosuojakäytäntö on niin sanottu elävä asiakirja, siihen tehdään jatkuvasti muutoksia. Muutokset voivat johtua sisäisistä päätöksistä, jotka koskevat toimintatapojen muuttamista, tai muutokset voivat perustua lakien ja/tai asetusten muutoksiin. Siksi on erittäin tärkeää, että käyttäjä kantaa vastuunsa ja lukee tämän tietosuojakäytännön läpi säännöllisin väliajoin.

Tietojen poistaminen
Sirumobilecasino.com ei säilytä henkilökohtaisia tietoja pidempään kuin mitä pidetään liiketoiminnan kannalta kriittisenä. Henkilötiedot poistetaan näin ollen voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Oikeus pyytää tietoja
Käyttäjät voivat milloin tahansa pyytää tietoja siitä, minkä tyyppisiä henkilötietoja heistä käsitellään, ja pyytää korjauksia. Tämä edellyttää, että käsittelemme käyttäjää koskevia tietoja vallitsevana ajankohtana. Jos käyttäjä haluaa pyytää tietoja henkilötiedoista Sirumobilecasino.com-sivustolta, hän voi lähettää meille kirjallisen ja allekirjoitetun pyynnön seuraavan sähköpostiosoitteen kautta; info@sirumobilecasino.com.

Ulkoiset linkit
Sirumobilecasino.com-sivustolla on linkkejä muille verkkosivustoille, joita nykyiseen ja tulevaan konserniin kuuluvat ja sen ulkopuoliset yritykset tarjoavat. Näihin verkkosivustoihin sovelletaan niiden henkilötietokäytäntöjä, joten muista lukea myös ne.

Käyttäjien turvallisuus
Sirumobilecasino.com toteuttaa tekniset ja organisatoriset turvatoimet, joita tarvitaan henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta käytöltä, muuttamiselta tai tuhoamiselta. Käyttäjän on kuitenkin muistettava, että henkilötietoja luovutettaessa ei ole mahdollista välttää riskejä. Digitaalisia kanavia ei ole mahdollista suojata täysin tunkeutumiselta.

Ota yhteyttä
Jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita tästä tietosuojakäytännöstä tai mistä tahansa muusta, joka liittyy Sirumobilecasino.com, olet tervetullut ottamaan meihin yhteyttä osoitteeseen info@sirumobilecasino.com.